thành lập công ty tại singapore

Quy trình thành lập công ty tại singapore được máy tính hóa hoàn toàn và được thực hiện thông qua cổng BizFile + do Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) điều hành. 

Mở công ty ở singapore

Việc thành lập Mở công ty ở singapore rất nhanh chóng, dễ dàng và không có những thứ không cần thiết. Singapore liên tục được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để kinh doanh.

Chi phí mở công ty tại singapore

 Đối với việc thành lập công ty, ACRA tính phí 15 đô la Singapore cho việc đăng ký tên và 300 đô la Singapore phí đăng ký, cho tổng phí hành chính là 315 đô la Singapore.

Công dân Singapore có ID SingPass lần đầu tiên thành lập công ty cũng có thể thấy hữu ích khi nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài như vậy để hướng dẫn họ trong suốt quá trình.

Thủ tục mở công ty tại singapore

Thủ tục mở công ty tại singapore
1. Tên công ty - Phải được ACRA phê duyệt.,
2. Cổ đông - Tối thiểu là một,
3. Giám đốc - Ít nhất một giám đốc phải cư trú tại Singapore,
4. Thư ký Công ty - Cũng phải là cư dân Singapore,
5. Vốn trả góp - Ít nhất 1 đô la Singapore,
WEB 1
WEB 2
WEB 3
WEB 4
WEB 5

Contacts with Form

Enter your block subtitle here

United States

Address: 10 Street, Los Angeles, CA, 93050

Phone: 1.555.234.4567

E-mail: info@site.com

Map Block

Enter your block subtitle here